MON.TEK 99Mo/ 99mTc Jeneratör

MON.TEK 99Mo/ 99mTc Jeneratör


Kategori: SPECT Ürün Kodu: 223/48
İçerik
Etkin maddeler:
Anne nüklid: (99Mo) Sodyum Molibdat (Na99MoO4)  5-50 GBq/jeneratör (Kalibrasyon günündeki 99Mo radyoaktivitesi)
Kız nüklid:    (99m Tc) Sodyum Perteknetat  (Na99mTcO4) (99Mo/99mTc jeneratör sisteminden elde edilir)
 
Tanım
MON.TEK 99Mo/99mTc jeneratör, cam bir kolon içerisinde bulunan alüminyum oksit (Al2O3) üzerine adsorbe edilmiş fisyon ürünü Molibden-99 (99Mo) içerir. 99Mo’un bozunması sonucunda oluşan Teknesyum-99m (99mTc), yarılanma ömrü 6,007 saat olan radyoaktif bir izotoptur. %0,9 NaCl solüsyonunun kolondan geçirilmesi ile izotonik, renksiz, berrak, steril, apirojen ve İ.V. enjeksiyona hazır  (99m Tc) Sodyum Perteknetat çözeltisi elde edilir.
(99mTc) Sodyum Perteknetat çözeltisi tanı amacıyla hastaya direkt uygulanabilir veya kitlerin işaretlemesi amacıyla kullanılabilir.
 
Kalibrasyon Aktiviteleri
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 GBq (Verilen değerler kalibrasyon günündeki 99Mo radyoaktivitesi içindir)
 
Üretim Günleri
Çarşamba ve Cumartesi
 
Kalibrasyon Günü
Üretimden sonraki hafta Perşembe (saat 08:00) veya talebe göre diğer günler
 
Raf Ömrü
Jeneratör: Üretim tarihinden itibaren 21 gün
Eluat: Sağım saatinden itibaren 12 saat
 
Saklama Koşulları
Jeneratör: 25 0C’nin altında oda sıcaklığında, kurşun zırhlı orijinal ambalajında (Dondurmayınız)  
Eluat: 25 0C nin altında oda sıcaklığında ve ışıktan korunarak kurşun zırhı içinde
 
Ambalaj Şekli
Jeneratör seti:
  • Özel ambalajında bir adet 99Mo/99mTc radyonüklid jeneratör, 
  • Karton kutu ambalajında 5 adet l0mL ve 5 adet 5 mL’lik steril, apirojen %0,9 NaCl çözeltisi,
  • Karton kutu ambalajında 2 x5 adet steril, apirojen vakumlu şişe,
  • 10 adet (99m Tc) Sodyum Perteknetat çözeltisi şişe etiketi ve 10 adet kurşun zırh etiketi,
  • 10 adet %70 izopropil alkollü mendil,
  • 1 adet Kullanma Talimatı içerir.

Atıklara Uygulanacak İşlemler
MON.TEK 99Mo/99mTc kitinin kullanımından oluşacak atıklar Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik kurallarına uygun olarak bertaraf edilmelidir.