MON.MIBG-131I-Tedavi

MON.MIBG-131I-Tedavi


Kategori: SPECT Ürün Kodu: 2014/806

Tanım

MON.MIBG.131I-TEDAVİ kanser tedavisinde kullanılan bir radyofarmasötiktik. Özellikle feokromasitoma, nöroblastoma, paraganglioma, medular tiroid karsinomu, karsinoid tümör olmak üzere nöroektodermal/nöroendokrin tümörlerinin lokal, lezyona özgü tedavisinde kullanılır.

 

Kalibrasyon Aktiviteleri
50 mCi(1850 MBq), 100mCi(3700 MBq)

 

Üretim Günleri  
Salı 

 

Raf Ömrü: 
Üretim tarihinden itibaren 4 gün

 

Saklama Koşulları 
-15 ˚C’de dondurucuda, kurşun zırh içinde

 

Ambalaj Şekli
Teneke kova içinde strofor ısı yalıtım malzemesi ile korumalı kuru buz içinde plastik torbada plastik kaplı kurşun zırhta, bromobutil kauçuk tıpa ve alüminyum kapaklı Tip I cam flakon

 

Atıklara Uygulanacak İşlemler
MON.MIBG-131I-Tedavi kullanımından oluşacak atıklar, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik kurallarına uygun olarak bertaraf edilmelidir.